На основание чл. 95, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда, „Трансметал - Инвестман“ ЕООД (подизпълнител на ООп „Трансинс Батери“ ООД) осигурява достъп до информацията по Приложение № 2.