Батериите и акумулаторите, които използваме в ежедневието, не след дълго се превръщат в едни от най-опасните и замърсяващи отпадъци, които попадат в потока от битови отпадъци и след това на общинските депа.

Начините за тяхното разделно събиране и предаване за оползотворяване са определени в Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (обн. в ДВ, бр. 2/2013 г.) и са съобразени с европейското законодателство.

Негодни за употреба батерии и акумулатори, които като потребители сме задължени да предаваме за разделно събиране, съгласно Наредбата, са:

1. Негодни за употреба портативни батерии:

 • Алкални – използват се в часовници, фенерчета, дистанционни управления, детски играчки, противопожарни аларми;
 • Батерии тип копче – използват се в часовници, слухови апарати, играчки, музикални картички;
 • Литиеви и литиево-йонни - използват се в камери, калкулатори, някои компютърни компоненти;
 • Никел – кадмиеви и никел – хидридни - използват се във фенери, играчки, мобилни телефони, зарядни устройства, компютърни устройства;
 • Със сребърен оксид - използват се в печки, перални, съдомиялни.

2. Негодни за употреба автомобилни акумулатори.

3. Негодни за употреба индустриални батерии или акумулатори - използват се за резервно захранване или за задвижваща сила, в електрически превозни средства и др.

Знаете ли, че:

 • При рециклирането на батерии и акумулатори се добиват метали, които намират приложение в производството на много продукти от ежедневието - авточасти; консервени кутии; при пътно строителство; домакински продукти; велосипеди; нови батерии и акумулатори;
 • Всяка година се генерират около 15 милиарда негодни за употреба батерии и акумулатори и ако се изгради колона от тях, тя ще достигне до Луната и обратно;
 • Около 90 % от автомобилните акумулатори се оползотворяват. При производството на акумулатори се влагат от 60 до 80 % рециклирани материали;
 • В света 22 000 тона батерии и акумулатори се депонират годишно. Това се равнява приблизително на 3 143 слона.

Как да помогнем на природата

 • Използвайте презареждащи се батерии (акумулатори), когато е възможно;
 • Попитайте представител на търговския обект, когато закупувате нова батерия или акумулатори, къде да изхвърлите негодната за употреба;
 • Събирайте негодните за употреба портативни и автомобилни батерии и акумулатори и ги предайте в близкия търговски обект или на площадки за събиране и съхраняване, адресите на които може да намерите на нашата интернет страница.