Скъпи приятели,

Уведомяваме Ви, че за седма поредна година Община Несебър и ООп „Трансинс Батери“ АД си съдействат при организирането и осъществяването на пролетна кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори.

Инициативата ще се проведена на 16.05.2019 г. от 10.00 часа до 15.00 часа с отворени пунктове в:

·         гр. Несебър – нова част, жк „Младост“, бл. 62 Г, отдел „Екология“;

·         гр. Несебър – нова част, „Поща“;

·         кк „Слънчев бряг“ – Автогара, ОП „БКСО“;

·         пред кметствата в гр. Свети влас, гр. Обзор, с. Равда, с. Кошарица, в. Тънково, с. Оризаре, с. Гюльовца и с. Баня.

Предадените негодни за употреба батерии и акумулатори се оползотворяват и превръщат в суровина за индустрията, като по този начин се предотвратява нерегламентираното им изхвърляне и замърсяване на околната среда с тежки метали.

Ако имате стари батерии и акумулатори може да се освободите от тях по време на кампанията, като в замяна ще получите еко подарък.

Телефони за връзка:

Община Несебър – Диана Минкова, гл. експерт „Екология“ – 0554/2 93 82;

офис на ООп „Трансинс Технорециклираща Компания“ АД: 052/681 594